2007/Jan/14

Japanese Young Stylist

by BIG CUT

โครงการดีๆที่เปิดให้น้องๆเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ได้ออกไอเดียสุดเก๋ไก๋ไปกับการเปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับแฟชั่นอันน่าตื่นตาตื่นใจของดินแดนอาทิตย์อุทัยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นอันดับหนึ่งของเอเชีย โดยโครงการJapanese Young Stylist by BIG CUT นี้ ได้เปิดกว้างให้น้องๆเยาวชนผู้สนใจได้ออกแบบและนำเสื้อผ้าในแบบต่างๆมา มิกซ์ แอนด์ แม็ช เพื่อให้ออกมาดูลงตัวและบ่งบอกได้ถึงความเข้าใจในคำว่า แฟชั่นชาว Jโดยไม่มีขอบเขตของสไตล์การนำมาผสมผสาน และที่มาของเสื้อผ้า - เครื่องประดับเหล่านั้นที่ใช้ในการส่งเข้าประกวด เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้คอนเซ็ปที่ว่าแฟชั่นญี่ปุ่นในโลกจินตนาการ

เท่านั้นเอง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. อายุระหว่าง 13 - 18 ปี (ไม่จำกัดเพศ)

2. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยม หรือ เทียบเท่า

3. ผู้เข้าประกวด 1 ทีม จะต้องมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน

4. ไม่จำกัดอายุ หรือ ระดับชั้นปีการศึกษา ของผู้ร่วมทีมในแต่ละทีม

5. ไม่จำกัดโรงเรียน (เพื่อนต่างโรงเรียนก็สามารถรวมทีมกันได้)

6. ในกรณีที่ต้องการประกวดในนามของโรงเรียน ใบสมัครจะต้องมีลายเซ็นต์รับรองจากอาจารย์ของโรงเรียน

ท่านใดก็ได้จากโรงเรียนที่ผู้สมัครทำการศึกษาอยู่

7. ส่งใบสมัครได้โดยผ่านทาง E-Mail : korea-pop@hotmail.com

8. หรือ ส่งได้ที่ร้าน SUAY cafe(คาราโอเกะ และ บริษัทท่องเที่ยวเกาหลี อยู่ที่ชั้น3 ของตึกข้างเซ็นเตอร์พ้อยท์ บนร้านส้มตำ เปรี้ยวปาก

9. ปิดรับใบสมัครในวันพุธที่ 17 มกราคม 2007 นี้เท่านั้น!

- - - - - - - - - - - - -

กติกาการประกวด และ เกณฑ์การตัดสิน

1 . ผู้เข้าประกวด 1 ทีม จะต้องคิดออกแบบไอเดียการแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่นในความเข้าใจของตนออกมาให้มีจุดสนใจ และสะดุดตา ชวนมองมากที่สุด โดยในการประกวดไม่มีข้อจำกัดว่าผู้เข้าประกวดจะใช้วัสดุโดยการตัดเย็บด้วยตัวเอง ประยุกต์ หรือ หยิบยืม ด้วยกรณีใดๆ ดังนั้นจึงสามารถคัดสรรค์ความคิดและไอเดียออกมาได้อย่างอิสระ

2.ใน 1 ทีมของผู้เข้าประกวดจะต้องส่งตัวแทนเดินประกวดบนเวทีเพื่อโชว์ผลงานต่อคณะกรรมการ โดยผู้ที่เป็นนายแบบ หรือ นางแบบของแต่ละทีมนั้น จะเป็นสมาชิกในทีมหรือนอกเหนือออกไปก็ได้

3.การเดินแฟชั่นโชว์ เพื่อโชว์ผลงาน และการประกวดในครั้งนี้ จะมีขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันกับการแสดงอื่นๆของงาน โดยตารางเวลาการดำเนินงานของโครงการอยู่ที่ 11.00 - 17.00 น. และจะแจ้งให้ทราบถึงหมายเลขของทีมผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเวลาในการโชว์ผลงานบนเวทีอีกครั้งในวันที่ 17 มกราคม

4. เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 5 ข้อ ดังนี้

* คะแนนความสวยงาม = 20 คะแนน

* คะแนนความคิดสร้างสรรค์ = 20 คะแนน

* คะแนนความเหมาะสม = 20 คะแนน

* คะแนนความสามารถในการนำเสนอผลงาน = 20 คะแนน

(ของนายแบบ-นางแบบ)

* คะแนนความประทับใจ = 20 คะแนน

รางวัลที่ผู้ชนะในโครงการจะได้รับ

· รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท / โล่ประกาศเกียรติยศ / กิ๊ฟเซ็ท และ บัตรกำนัล

· รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท / ใบประกาศเกียรติคุณ / กิ๊ฟเซ็ท และ บัตรกำนัล

· รองชนะเลิศอันดับ 2 - ทุนการศึกษา 1,000 บาท / ใบประกาศเกียรติคุณ/ กิ๊ฟเซ็ท และ บัตรกำนัล

· ผู้เข้าร่วมโครงการทุกทีม จะได้รับของที่ระลึกจากสปอนเซอร์ของงาน

Total information

ต้องการสอบถามข้อมูล หรือ มีข้อสงสัย

Tel. 085 - 236 7444 , 086 402 - 8143

E-MAIL : korea-pop@hotmail.com

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Down Lode : http://download.yousendit.com/6237D922749C7CEC


edit @ 2007/01/14 02:47:48

Comment

Comment:

Tweet